The history of the Balkan peoples represents an organic part of the human civilization’s history. Our millennial presence on this land at crossroads has many dimensions. The most fabulous one are the myths and legends, carried throughout the time. They intertwine pain and beliefs, suffering and dreams, imagination and passions. Different and often amazingly close, they together carry the spirit of the people from this part of Europe. Their recreation for centuries on has been connected with the work of the artists. The Balkan Quadrinnale of Painting “Myths and Legends of my People” is devoted to their role in the art of our contemporaries. Its invitation is addressed to all painters, trying to find the visible image of their people’s myths.

THE BALKAN QUADRINNALE OF PAINTING
MYTHS AND LEGENDS OF MY PEOPLE• – STARA ZAGORA

СТАТУТ

 

ONLINE ИЗЛОЖБА
2004

 

СПИСЪК НА ИЗЛОЖБАТА
ОТ 2004

 

СПИСЪК НА ИЗЛОЖБАТА
ОТ 2008

STATUTE

 

ОНЛАЙН ИЗЛОЖБА
2008

 

ONLINE EXHIBITION
2008

 

 

LIST OF THE EXHIBITION
`2008

БАЛКАНСКО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА
•МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД• – СТАРА ЗАГОРА

Историята на балканските народи е органична част от историята на човешката цивилизация. Хилядолетното им присъствие по тези земи на кръстопът има множество измерения. Най-приказните сред тях са пренасяните във времето митове и легенди, където се преплитат болки и вярвания, страдания и мечти, въображение и страсти. Различни и често удивително близки, те заедно носят духа на човека, племето, общността, етноса, народа, нацията…Пресъздаването им векове наред е свързано с творчеството на художниците. На мястото им в изкуството на нашите съвременници е посветено Балканското квадринале “Митовете и легендите на моя народ”. Неговата покана е адресирана към всички художници, които търсят видимия образ на митовете на своя народ.